FireWorm® - Marksensor
Copyright © APR Technologies AB 2011-2013. All rights reserved. www.aprtec.com
Marksensor

Det kabelbaserade sensorsystem FireWorm® CSN-FW02 kan övervaka mycket stora ytarealer utan att påverka din normala produktion. FireWorm® CSN-FW02 installeras permanent under det yttre markskiktet och ligger väl skyddad från yttre åverkan.

Sensorkabeln levereras i ett flertal olika längder och flera kablar byggs normalt ihop till ett nätverk av sensorer som ser till att ditt lager ligger tryggt och säkert med en kontinuerlig övervakning varje år.

FireWorm® sensorkabel är mekaniskt och kemiskt tålig samt väl synlig genom sin oranga färg. Den är framtagen för lång livslängd och för permanenta installationer.

Nyheter