FireWorm® - Huvudenhet
Copyright © APR Technologies AB 2011-2013. All rights reserved. www.aprtec.com
Huvudenhet

FireWorm® är ett patentsökt preventivt
brandskyddssystem som hjälper dig att förebygga en
brand genom att övervaka temperaturen i material
som kan självantända. Några typiska
användningsområden är pelletslager, avfallsupplag,
flishögar och vid kompostering.
Larm skickas via email/sms vid valda risknivåer och
avikelser. Aktuell data samt historik uppdateras och
sparas kontinuerligt i en databas som du har tillgång
till via inloggning på en egen hemsida.
FireWorm® kan även påvisa vilka delar av stackarna
som visar störst risk för självantändning och därmed
bör tas från först. Detta underlättar logistiken med
gammalt respektive nytt material.
En brandskyddslösning med FireWorm® skräddarsys
efter din anläggning och dina specifika behov.
Kontakta oss för mer information.
Ladda ner en generell produktinformation här:
Nyheter