FireWorm® - Larm
Copyright © APR Technologies AB 2011-2013. All rights reserved. www.aprtec.com
FireWorm®

FireWorm® är ett patentsökt preventivt brandskyddssystem som hjälper dig att förebygga en brand genom att övervaka temperaturen i material som kan självantända.​

Några typiska användningsområden är pelletslager, avfallsupplag, flishögar och vid kompostering.

Larm skickas via email/sms vid valda risknivåer och avikelser. Aktuell data samt historik uppdateras och sparas kontinuerligt i en databas som du har tillgång till via inloggning på en egen hemsida.

​FireWorm® kan även påvisa vilka delar av stackarna som visar störst risk för självantändning och därmed bör tas från först. Detta underlättar logistiken med gammalt respektive nytt material.
Nyheter