FireWorm® - Inga bränder
Copyright © APR Technologies AB 2011-2013. All rights reserved. www.aprtec.com
Bränder

Självantändning av fasta biobränslen (flis och pellets
etc) kan uppkomma, särskilt i de fall man lagrar högt
och länge.

En exoterm reaktion ger förhöjd temperatur på grund
av biologiska, kemiska eller fysikaliska processer i
materialet och temperaturen stiger.

Ibland accelererar förloppet, temperaturen ökar
ytterliggare och en brand uppkommer. Utan ett
FireWorm® system kan det ta flera veckor innan man
upptäcker detta. Då är det för sent!
Exempel på vad FireWorm® kan förhindra:

    • lager och byggnader tar skada
    • produktionen avstannar
    • svårt släckningsarbete
    • miljön tar skada
Nyheter